MIND Verslaving voor betere zorg en maatschappelijk herstel

logo MIND Verslaving 2

Op 16 oktober 2018 lanceerde Paul Blokhuis, de staatssecretaris van het ministerie van VWS, het platform MIND Verslaving. Dit platform is een initiatief van MIND, Stichting het Zwarte Gat en Stichting Naast. MIND Verslaving brengt mensen met een verslaving en hun naasten met elkaar in contact. Op verslaving rust in Nederland een groot taboe. Veel mensen schamen zich en zoeken te laat hulp. Hierdoor nemen hun psychische en maatschappelijke problemen toe. Ook is de kans op terugval na een behandeling groot: tot 70% van de mensen valt binnen drie maanden terug in de verslaving. De initiatiefnemers willen met het Platform mensen voorzien van informatie en onderlinge steun, zodat er een beter perspectief ontstaat op behandeling en een duurzaam herstel.

Recht op een perspectief

De kans op terugval na behandeling in een afkickkliniek is afhankelijk van het middel (alcohol of verschillende soorten drugs) 70% binnen drie maanden tijd. Veel mensen vallen in een ‘zwart gat’: het lukt vaak niet om het contact met naasten en familie op te pakken, een (nieuw) sociaal netwerk op te bouwen en werk of een zinvolle dagbesteding te vinden. De samenwerking tussen de ggz-sector, gemeenten en sociale partners moet verbeteren en cliëntenorganisaties moeten hierin beter worden gehoord. “Het UWV en gemeenten moeten wakker geschud worden: betaald of onbetaald werk is belangrijk om je nuttig te voelen en waardering te krijgen. Iedereen heeft recht op een perspectief, ook mensen met een verslavingsachtergrond”, zegt Cees Keuch van Stichting het Zwarte Gat.

Als mensen verslaafd zijn verandert hun gedrag. Dat beaamt ook Veronica Risch van Stichting Naast. Voor haar is het van belang dat er een platform is waar familieleden en naasten van verslaafden elkaar kunnen vinden om steun te krijgen en ervaringen uit te wisselen.

Ervaringsverhalen

Om meer impact te creëren, slaan MIND, Stichting het Zwarte Gat en Stichting Naast de handen ineen met de lancering van MIND Verslaving. Op de website MIND Verslaving staan ervaringsverhalen van mensen die worstelen met een verslavingsprobleem. Ook vind je er ervaringen van familieleden en naasten en antwoord op de vraag: wat heeft hen geholpen bij herstel? 

Een ervaringsdeskundige vertelt: “Ik was zeven jaar verslaafd aan cocaïne en alcohol en heb uit wanhoop een zelfmoordpoging gedaan. Ik werd opgenomen op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis, maar na zeven dagen ging ik weer naar huis. Hulp bij het afkicken kreeg ik amper. Pas toen ik na een tweede ernstige terugval behandeld werd voor borderline, ging het beter met me. Mijn twee dochters waren mijn life line. Door hun bestaan was ik bereid door een diep dal te gaan. Ik ben er weer bovenop gekomen toen ik later als vrijwilliger en ervaringsdeskundige ging werken bij de cliëntenraad van een ggz (verslavings)instelling. Ik wil ervoor zorgen dat de zorg verbetert en kans op herstel vergroot. Inmiddels werk ik 1,5 jaar bij Stichting het Zwarte Gat. Ik heb weer een doel, gespreksstof, draag bij aan de samenleving en heb het gevoel dat ik er toe doe. Mijn dochters zijn (weer) trots op mij.”

Meer over de partners achter MIND Verslaving

Het platform MIND Verslaving is een initiatief van MIND en Stichting het Zwarte Gat, de organisatie van cliëntenraden in de verslavingszorg en vertegenwoordiger van mensen met een verslavingsprobleem. Stichting Naast is de eerste partner die meedoet met deze coalitie en de vertegenwoordiging van naasten van mensen met een verslaving op zich neemt.

Uit onderzoek blijkt dat 20 tot 80 procent van de mensen die verslaafd is, ook een psychische aandoening heeft. Andersom blijkt dat ongeveer 40 procent van de mensen met een psychische aandoening ook te maken heeft met verslavingsproblematiek. “De zorg en mogelijkheden voor mensen met verslavingsproblematiek en een psychische aandoening schieten vaak tekort” zegt Marjan ter Avest, directeur van MIND.

Cliëntenvertegenwoordigers van Stichting Het Zwarte Gat werken ook samen met netwerkorganisatie Verslavingskunde Nederland, die op 16 oktober zijn 1-jarig bestaan vierde.

IMG_2519