Familie en naasten

wachten pixabay gelabeld hergebruik

Stichting Naast lid coalitie MIND Verslaving

Stichting Naast zet zich sinds 2005 in voor naasten van verslaafden. Deze inzet bestaat enerzijds uit ondersteuning van de doelgroep zelf in de vorm van een zeer uitgebreid en gespecialiseerd hulpaanbod en anderzijds uit het verbinden van de overheid, verslavingszorg en overige initiatieven, om ervoor te zorgen dat naasten van verslaafden een vaste plek krijgen binnen de GGZ.

Onze missie is het creëren van een structureel en toegankelijk hulpaanbod voor de partners, familie en vrienden (naasten) van verslaafden.

 

Meer informatie

Meer thema's