Doel en initiatiefnemers

De website MIND Verslaving is een initiatief van MIND Landelijk Platform psychische gezondheid en Stichting het Zwarte Gat, de organisatie van cliëntenraden in de verslavingszorg en vertegenwoordiger van mensen met een verslavingsprobleem. Stichting Naast is de eerste partner die meedoet met deze coalitie en de vertegenwoordiging van naasten van mensen met een verslaving op zich neemt.

Op MIND Verslaving vind je ervaringsverhalen en allerlei informatie over verslaving en herstel vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten. Naast deze informatieve functie verbindt MIND Verslaving bestaande initiatieven op dit gebied. De website is daarmee een centraal platform voor alle voor mensen met een verslavingsprobleem en hun naasten. 

MIND Verslaving is onderdeel van MIND en een samenwerking van  partijen in het domein ‘verslaving’. Op deze manier heeft MIND Verslaving oog voor alle belangen die behartigt dienen te worden op het gebied van verslaving en komt op voor alle mensen met een verslavingsprobleem en hun naasten.

De websites MIND Verslaving wordt voortdurend verbeterd en aangevuld.

Meer over de partners achter MIND Verslaving